Członkostwo

Warunki przystąpienia do KND :

-Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego

-Wysoka średnia od 4,0

Cechy osobowościowe:

- łatwość nawiązywania kontaktów

- praca w grupie

- kreatywność

 

W aktualnym zarządzie SKN (2017/2018) znajdują się:

Daria Sobczyk – przewodnicząca