Schemat żywienia niemowląt:

Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. (2014)
  http://www.pedhemat.wroclaw.pl/ptp/files/Standardy_Medyczne_2014_Zalecenia_ywienia_.pdf

Siatki Centylowe

Siatki Wzrastania wg "Standardy Medyczne Pediatria, 2013 rok, nr 1, tom 10, suplement 1"

http://www.ptzkd.org/images/pliki/lekarze/siatki-wzrastania-smp2013/Ch%C5%82opcy.%20BMI.jpg

 

SIATKI WZRASTANIA WHO (Siatki centylowe:)

 Lista plików z siatkami wzrastania WHO w formacie .PDF.

http://www.ptzkd.org/standardy-i-zalecenia/zalecenia/169-siatki-centylowe-who

Instytut Matki i Dziecka, Siatki centylowe do oceny rozwoju somatycznego dziecii młodzieży.

http://www.wczp-lodz.pl/Dokumenty/siatki_centylowe.pdf

 

Podaniki:

Schemat żywienia niemowląt w praktyce - Do pobrania
http://fundacjanutricia.pl/2014/11/nowy-schemat-zywienia-niemowlat-w-praktyce/

Poradnik żywienia dziecka - Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez Grupę Ekspertów w 2012*

http://www.imid.med.pl/klient1/uploads/poradnik.pdf

 

 Żywienie niemowląt i małych dzieci - standardy UE. Żywienie niemowląt i małych dzieci - standardy postępowania dla Unii Europejskiej

 

http://mlekomamy.pl/uploads/czytelnia_profesjonalisci/standardy_zywienia_EU_small.pdf

 

Zalecenia leczenia żywieniowego u dzieci z przewlekłymi chorobami układu nerwowego "Neurologia Dziecięca".

http://www.ptzkd.org/images/pliki/lekarze/Zalecenia-leczenia-zywieniowego-u-dzieci-z-przewleklymi-chorobami-ukladu-nerwowego-120217.pdf